О пројекту

Језик је основно средство комуникације међу људима. Свакоднедно у употреби, у толикој мери да данас не би могли да замислимо нашу свакодневницу без језика у облику каквом је данас.